Kurser for virksomheder

Undersøgelser om, hvad det er som gør, at folk vælger den ene arbejdsplads frem for den anden viser, at det er altafgørende, at de føler øget livskvalitet derved.

Dans er sjovt, og det fostrer de livsbekræftende værdier, der giver bonus hos medarbejderen, for eksempel nærvær, glæde, følelsesmæssig intelligens, kreativitet, at kunne supplere hinanden i opgaveløsning, selvledelse og medansvar, positivt ladet samarbejde på tværs af grænser og derved større forståelse og sympati for kollegaer uanset køn, religion, hudfarve, nationalitet etc.

Et redskab til team building i afdelingen, på tværs af afdelinger og i tilfælde af f.eks. virksomhedsfusioner, hvor flere kulturer skal rystes sammen.

Programmet planlægges med udgangspunkt i jeres ønsker for resultat.


® og © 2005-2010 Anne Julie Folkerman
Quality Living er ® varemærke alle rettigheder forbeholdt